Aktualności

Przemienienie na Górze Tabor Biblią Hebrajską odczytane

Podczas przemienienia Jezusa pojawiają się bohaterowie Biblii Hebrajskiej: Eliasz - Prorok i Mojżesz -Prawodawca. Obu na górach Bóg objawił swoją tożsamość. Przemienienie jest zapowiedzią ostatecznego nadejścia królestwa Bożego, a Góra Przemienienia przygotowaniem na Górę Kalwarii, gdzie Bóg zawrze z ludźmi Nowe Przymierze we krwi Chrystusa – tłumaczy w komentarzu dla Centrum Heschela KUL biblistka dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. UKSW. Nawiązując do żydowskiej literatury apokaliptycznej tłumaczy głęboką symbolikę ukrytą w Ewangelii Drugiej Niedzieli Wielkiego Postu.

2024-02-25 Czytaj dalej...

Jak Jezus rozumiał post - żydowska koncepcja postu dziś i w przeszłości

W judaizmie post jest pragnieniem oczyszczenia i zbliżenia się do Boga. Jego celem jest nawrócenie. Sam post jest bezużyteczny, jeśli nie prowadzi do porzucenia swoich złych uczynków – podkreślił Shlomo Libertovski w komentarzu dla Centrum Heschela KUL do Ewangelii pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, tłumacząc, jak w judaizmie postrzegany był i jest obecnie post.

 

2024-02-15 Czytaj dalej...

Odwrócona perspektywa uzdrowienia trędowatego

Trędowaci dotknięci byli dwojakim nieszczęściem. Po pierwsze cierpieli z powodu choroby; po drugie wyłączeni byli ze społeczeństwa. Jezus uzdrawiając trędowatego nie tylko nie stał się nieczystym, ale udzielił mu swej własnej czystości. To nie nieczystość chorego „przeszła” na Jezusa, lecz czystość Jezusa objawiła się w trędowatym – powiedział ks. prof. Mariusz Rosik w komentarzu dla Centrum Heschela KUL na VI niedzielę zwykłą 11 lutego.

2024-02-10 Czytaj dalej...

Jezus o kobietach liderkach w Kościele

Słuchając historii uzdrowienia teściowej Szymona Piotra, która wstała z łóżka i „usługiwała” Jezusowi i Jego uczniom, możemy odebrać ją jako przesłanie skierowane do kobiet, aby służyły mężczyznom zawsze i wszędzie, bez względu na okoliczności – o tym, dlaczego wrażenie to jest mylące i do czego wezwaniem może być ta historia, tłumaczy dr Amy-Jill Levine, profesor Nowego Testamentu i Nauk Żydowskich, pierwsza Żydówka wykładająca Nowy Testament w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, w komentarzu dla Centrum Heschela KUL na niedzielę 4 lutego.

 

2024-02-03 Czytaj dalej...

Potrójnie fałszywe świadectwo diabła o Jezusie

W Ewangelii tej niedzieli czytamy, że Jezus surowo nakazuje milczenie szatanowi, który nazwał Go „Świętym Boga”. Mówi kategorycznie: „Milcz i wyjdź z niego” (Mk 1,25), dosłownie w tekście greckim: “Nałóż sobie kaganiec”. Ma ku temu powody – pisze w komentarzu dla Centrum Heschela KUL na niedzielę 28 stycznia ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, biblista i publicysta, szef sekcji polskiej Radia Watykańskiego i serwisu Vatican News.

2024-01-28 Czytaj dalej...

Pamięć o Auschwitz – lekcja do odrobienia przez każde kolejne pokolenie

2024-01-27 Czytaj dalej...

Zaskakujące spotkania z Bożą obecnością w Biblii Hebrajskiej i Talmudzie Babilońskim 

Czytania z tej niedzieli skupiają się wokół idei Królestwa Bożego i znaczenia spotkania się z obecnością Boga w naszym życiu. Bóg może do nas przemówić nawet przez prostytutkę, nawet jeśli jesteśmy wielkimi grzesznikami. Liczy się nasza odpowiedź na Jego wezwanie, ponieważ Jego Królestwo już TUTAJ jest – o przykładach nieoczekiwanych Bożych powołań w Biblii Hebrajskiej i Talmudzie Babilońskim mówi Shlomo Libertovski, wykładowca Tory w Beth Shemesh, w komentarzu dla Centrum Heschela KUL na niedzielę 21 stycznia.

2024-01-20 Czytaj dalej...

Rektor KUL: Chcemy być tymi, którzy wprowadzają pokój

Dla chrześcijanina głoszenie pokoju jest zwiastowaniem Chrystusa, który jest naszym pokojem, i przepowiadaniem Ewangelii, która jest Ewangelią pokoju. Jest wezwaniem skierowanym do wszystkich, aby byli tymi, którzy wprowadzają pokój – mówił ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel podczas obchodów Dnia Judaizmu w Archidiecezji Lubelskiej, które odbyły się 18 stycznia br. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Tegorocznemu wydarzeniu patronowało hasło: „Pokój mój daję wam”.

2024-01-19 Czytaj dalej...

Kim dla Żydów współczesnych Jezusowi był Baranek Boży?

W scenie ewangelicznej Jan Chrzciciel przy swoich uczniach daje świadectwo o Jezusie, nazywając Go „Barankiem Bożym”. W świetle Biblii Hebrajskiej tytuł ten posiadał głęboki sens – o tym, co oznaczały te słowa dla Żydów czasów Jezusa oraz o pierwszych słowach Chrystusa na kartach Ewangelii św. Jana mówi pełnomocnik rektora KUL ds. relacji katolicko-żydowskich i badań naukowych w Ziemi Świętej ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel w komentarzu dla Centrum Heschela KUL na niedzielę 14 stycznia.

2024-01-13 Czytaj dalej...

Dzień Judaizmu w Archidiecezji Lubelskiej na KUL

„Pokój mój daję wam” – to hasło tegorocznych obchodów Dnia Judaizmu w Archidiecezji Lubelskiej, które odbędą się w środę, 18 stycznia br., o godzinie 17.00 w auli 1031 Collegium Jana Pawła II na KUL. Organizatorami wydarzenia z udziałem Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha są Archidiecezjalne Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego oraz Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im Abrahama J. Heschela.

2024-01-10 Czytaj dalej...


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona