Aktualności

Dyrektor Centrum Heschela KUL: więcej nas łączy niż dzieli

Pogłębianie relacji katolicko-żydowskich pozwala na docieranie do samoświadomości Kościoła, bo tylko dzięki wejściu w judaizm, czyli we własne źródła, korzenie, chrześcijaństwo może odczytać samo siebie - podkreśla ks. prof. Mirosław S. Wróbel, który od 17 października pokieruje na KUL pracami nowego Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama J. Heschela. Katolików i Żydów więcej łączy niż dzieli - podkreślił biblista.

Centrum Heschela KUL to nowa jednostka naukowa, edukacyjna i kulturalna, która ma pogłębiać relacje katolicko-żydowskie na płaszczyźnie nauki, edukacji i kultury w wymiarze międzynarodowym, głównie pomiędzy społecznością akademicką z Polski i Izraela. Wśród najważniejszych zadań Centrum Heschela są badania naukowe, działalność wydawnicza, wymiana studentów, a także międzynarodowe sympozja, konferencje, debaty oraz wydarzenia kulturalne.

2022-10-16 Czytaj dalej...

"Żadna religia nie jest samotną wyspą" - życie Abrahama J. Heschela

Abraham Joshua Heschel - wybitny znawca teologii i filozofii judaizmu, poeta, działacz społeczny, a także potomek najwybitniejszych polskich rodów chasydzkich - do dziś uznawany jest za jednego z najznakomitszych myślicieli żydowskich XX w. Heschel, którego imienia Centrum otwierane jest na KUL, był także pionierem dialogu międzyreligijnego - podczas Soboru Watykańskiego II odegrał kluczową rolę przy deklaracji "Nostra aetate".

"Żadna religia nie jest samotną wyspą" - głosił Abraham Joshua Heschel, który tak właśnie zatytułował jeden ze swoich najbardziej znanych esejów.

Nie mamy sobie nawzajem schlebiać ani też zbijać swoich twierdzeń; celem jest wzajemna pomoc, dzielenie się intuicjami i nauką, współpraca w naukowych przedsięwzięciach na najwyższym poziomie i - co jeszcze ważniejsze - wspólne szukanie źródeł na pustyni, źródeł pobożności, skarbów ukojenia, siły miłości i troski o człowieka. Niczego nie potrzebujemy obecnie tak pilnie, jak znalezienia sposobów wzajemnego wspomagania się w obliczu przeżywanych tu i teraz przerażających doświadczeń, poprzez odwagę zawierzenia słowu Pańskiemu, które trwa zawsze, także tu i teraz - pisał Abraham J. Heschel, odnosząc się do dialogu chrześcijan i Żydów.

2022-10-16 Czytaj dalej...

Rabin Skórka: tworząc Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich, KUL zmienia bieg historii

Tworząc Centrum Abrahama Heschela, KUL daje pozytywną odpowiedź na jego wezwanie kierowane do Żydów i katolików, by zmieniali bieg historii – napisał rabin Abraham Skórka w przesłaniu z okazji inauguracji Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama J. Heschela na KUL.

2022-10-13 Czytaj dalej...

Inauguracja Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Heschela - 17 października

Badania naukowe, publikacje, międzynarodowe sympozja, konferencje, debaty, a także wydarzenia kulturalne oraz budowanie relacji pomiędzy studentami z Polski i Izraela – to główne zadania Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela, którego inauguracja odbędzie się 17 października – poinformował rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosław Kalinowski.

2022-10-13 Czytaj dalej...


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona