Aktualności

Święto Paschy

Jestem przekonana, że wszyscy znają, nawet BARDZO dobrze, historię Wyjścia z Egiptu jak i wyzwolenie Narodu Żydowskiego, z Bożą pomocą, z niewoli i ucisku ku wolności. Nie musimy, więc tego omawiać.

Jestem również pewna, że znacie biblijne wymogi dotyczące sposobu świętowania tego wydarzenia, opisane w Księdze Powtórzonego Prawa 16. Różnią się one nieco, ale i znacząco od wytycznych dotyczących obchodzenia pierwszej Paschy w Księdze Wyjścia 12.

 

 

2024-04-22 Czytaj dalej...

Jezus - Dobry Pasterz (Czwarta Niedziela Wielkanocna)

Beduini to koczownicze plemiona arabskie, które żyją jeszcze na pustynnych i górzystych terenach dawnej Palestyny. Zajmują się głównie wypasem owiec. Zadziwiające, że nawet kilkudziesięciu osobowa grupa Beduinów potrafi posługiwać się sobie tylko zrozumiałym językiem i pielęgnować właściwe im zwyczaje. Żyjąc z dala od miast i większych osiedli, wieczorami zasiadają przy ognisku przed swoimi namiotami, by długo rozmawiać, śpiewać, ale także trzymać straż nocną przy swych stadach. Niekiedy okazuje się to konieczne, gdyż zdarzają się przypadki kradzieży owiec albo ataku wilków. Izraelska prasa co jakiś czas podaje informacje o wzajemnym wykradaniu stad wśród różnych plemion beduińskich albo o ataku dzikich zwierząt. Niejeden pasterz postradał życie w obronie swych stad.

 

 

2024-04-20 Czytaj dalej...

Trzecia Niedziela Wielkanocna

Moim początkowym planem dla naszego komentarza było omówienie tego, jak jeden z dwóch uczniów na drodze do Emmaus w Ewangelii Łukasza 24, zarówno na poziomie historycznym, jak i gramatycznym, mógł być kobietą. Ale pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 3,13-15, 17-19), wymaga komentarza. Pozostawienie tego czytania bez komentarza grozi wprowadzeniem lub wzmocnieniem antysemityzmu, który zaraził i nadal zaraża chrześcijańskie nauczanie.

 

2024-04-12 Czytaj dalej...

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Bieg do grobu

Ewangelia odczytywana w Niedzielę Zmartwychwstania opowiada o szczególnym biegu do grobu. Bieg ten rozpoczyna Maria Magdalena, która skoro świt, jako pierwsza wyrusza w drogę. Panuje jeszcze ciemność, symbolizująca niewiarę i rozpacz, w której pogrążeni są uczniowie po śmierci Pana. Przewodnikiem w wędrówce Marii jest jej serce, serce kochające i tęskniące, które nie przestaje szukać Pana. Docierając na miejsce, Maria widzi kamień odsunięty od grobu i nic z tej sceny nie rozumie (J 20,1). Zawraca więc i przybywa do Szymona Piotra i do ucznia, którego Jezus miłował, do Jana. Stając wobec nich Maria wyznaje: „Zabrano Pana i nie wiemy, gdzie go położono” (J 20, 2). To dramatyczne wyznanie podkreśla kompletne zagubienie uczniów Jezusa wobec tajemnicy zmartwychwstania.

2024-03-28 Czytaj dalej...

Niedziela Palmowa – wjazd Jezusa do Jerozolimy

Niedziela Palmowa – wjazd Jezusa do Jerozolimy

Niedziela Palmowa to preludium do Wielkiego Tygodnia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Dla chrześcijan to najważniejsze święta w roku liturgicznym. W tym roku czytamy ewangelię o wjeździe Jezusa do Jerozolimy w wersji Markowej.

To najstarsza z Ewangelii. Według Hieronima Marek napisał ją na prośbę braci w Rzymie. Punktem centralnym jest w niej wyznanie Piotra pod Cezareą Filipową (8,27–30). Po nim Jezus zmierza już do Jerozolimy, gdzie mają wypełnić się zapowiedzi proroków o Nim.

Wjeżdżając do Jerozolimy, Mistrz dba o to, aby uczniowie dostrzegli w jego historii wypełnianie się proroctw o uniżonym Królu – Mesjaszu.

 

 

2024-03-22 Czytaj dalej...

Zwyczaje i ukryte przesłanie święta Purim

Purim to dzień, w którym świętujemy ocalenie od zagłady z rąk perskiego doradcy króla, jak to opisuje Księga Estery. Jestem pewna, że wszyscy znacie tę historię, ale dla przypomnienia....

2024-03-21 Czytaj dalej...

„Bat kol” – „Głos z nieba” w biblijnej i rabinicznej tradycji

„Bat kol” – „Głos z nieba” w biblijnej i rabinicznej tradycji

W Ewangelii Jana (12, 28-30) czytamy: „Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». (…) Rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was”. Niebiański lub proroczy głos to dobrze znane zjawisko, które często pojawia się w żydowskiej literaturze i tradycji rabinicznej. Jest to przesłanie od Boga do ludzi za pomocą dźwięku, często nazywane w języku hebrajskim „Bat Kol” (córka głosu).

2024-03-15 Czytaj dalej...

Konferencja naukowa "Od idei „życia niewartego życia” do niewyobrażalnej zbrodni" upamiętniająca ofiary lubelskiego getta w 72. rocznicę jego likwidacji

Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela serdecznie zaprasza na konferencję naukową pod tytułem Od idei „życia niewartego życia” do niewyobrażalnej zbrodni, która odbędzie się w dniu 18 marca 2024 w auli CTW-113 o godzinie 11:00. Konferencja poświęcona jest pamięci Żydów, mieszkańców miasta Lublina i Lubelszczyzny, których brutalną deportację rozpoczęto w nocy z 16 na 17 marca 1942 roku.

2024-03-14 Czytaj dalej...

„Polskie serce Jerozolimy” – pokaz filmu i debata o Domach Polskich w Jerozolimie

W samym centrum Starego Miasta w Jerozolimie mieszczą się dwa Domy Polskie – materialne i duchowe dzieło pochodzącego z ziemi lubelskiej ks. Marcina Pinciurka. Na bezpłatny pokaz filmu oraz debatę na temat historii tych polskich miejsc w Świętym Mieście zaprasza Centrum Heschela KUL już w poniedziałek 11 marca na godz. 17.00 na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

2024-03-04 Czytaj dalej...

Jezus i żydowscy mędrcy o nastawieniu do handlu w Świątyni

Jezus wypędza kupców i sprzedawców ze Świątyni. Pojawia się jednak zasadnicze pytanie: czy ta krytyka handlu jest ogólnym oskarżeniem wszystkich Żydów w czasach Jezusa, czy też jest skierowana konkretnie przeciwko kapłanom Świątyni? – na to pytanie w komentarzu dla Centrum Heschela KUL odpowiada ortodoksyjny rabin Guy Alalus odnosząc się do słów Ewangelii trzeciej niedzieli Wielkiego Postu oraz nauczania żydowskich myślicieli czasów Drugiej Świątyni.

2024-03-03 Czytaj dalej...


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona