Aktualności

79. rocznica akcji „Erntefest" (Dożynki) na Majdanku

Przedstawiciele Centrum Heschela KUL wspólnie z byłymi więźniami, przedstawicielami lokalnych władz, polskiej społeczności żydowskiej oraz uczniami lubelskich i warszawskich szkół 3 listopada 2022 r. oddali cześć pamięci ofiar akcji „Erntefest" (Dożynki), największej egzekucji w historii wszystkich niemieckich obozów koncentracyjnych. 

2022-11-08 Czytaj dalej...

Upamiętniono 80. rocznicę zagłady Żydów z Opatowa

Wspólne modlitwy w kolegiacie oraz na byłym cmentarzu żydowskim połączyły uczestników obchodów upamiętniających 80. rocznicę zagłady Żydów z Opatowa. 22 października 1942 r. Niemcy deportowali do Treblinki ok. 6 500 mieszkańców tutejszego getta. Okupację przeżyło niespełna 350 przedstawicieli żydowskiej społeczności Opatowa.

2022-10-24 Czytaj dalej...

Prof. Heschel: doświadczenia religijne innych, wzbogacają nas samych

Powinniśmy pielęgnować naszą wrażliwość na doświadczenia religijne innych wyznań, ponieważ wzbogacają one nas samych. Szukajmy raczej wspólnych cech niż wyostrzania punktów niezgody. Kluczową kwestią jest wzajemny szacunek, nawet jeśli mamy różne doktryny teologiczne powiedziała prof. Susannah Heschel w wykładzie poświęconym swojemu ojcu Abrahamowi J. Heschelowi, wybitnemu filozofowi żydowskiemu XX w. Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela oraz Lubelskie Towarzystwo Naukowe 20 października 2022.

2022-10-24 Czytaj dalej...

Centrum Heschela KUL: naczelny rabin Polski i biskup Cisło modlili się na grobie ks. Grzegorza Pawłowskiego

Ks. Grzegorz Pawłowski pokazał nam, że człowiek może szukać własnej drogi, a jednocześnie pozostawać we wspólnocie – powiedział Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Dziś (21.10.2022) przypada pierwsza rocznica śmierci księdza infułata Grzegorza Pawłowskiego - Jakuba Hersza Grinera. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela KUL.

2022-10-24 Czytaj dalej...

Wykład prof. Susannah Heschel, córki patrona Centrum Heschela KUL

Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela oraz Lubelskie Towarzystwo Naukowe zapraszają na wykład prof. Susannah Heschel pt. „Osoba Rabina Prof. Abrahama Jeshuy Heschela i jego orędzie dla współczesnego świata".

2022-10-19 Czytaj dalej...

Franciszek: cieszę się, że otwarto Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich w Lublinie

Cieszę się, że otwarte zostało w Lublinie Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich – podkreślił papież Franciszek podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie w środę 19 października. - Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Potrzeba zgłębiania własnego życia, dotyczy również całych narodów. Warto poznawać historię swojej ojczyzny, aby zobaczyć obecne w niej ślady obecności Boga - powiedział papież, zwracając się do pielgrzymów.

2022-10-19 Czytaj dalej...

Centrum Heschela KUL zainicjowało wspólną modlitwę w synagodze z okazji Simchat Tora

Na zakończenie uroczystości związanych z otwarciem Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela zarząd centrum wraz z przedstawicielami władz uczelni wziął udział w modlitwie z okazji obchodzonego święta Simchat Tora – święta Radości Tory. Modlitwie w lubelskiej synagodze znajdującej się w Jeszywas Chachmej Lublin przewodniczył kantor Symcha Keller.

2022-10-18 Czytaj dalej...

Centrum Heschela rozpoczęło swoją działalność na KUL

Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama J. Heschela - nowa jednostka naukowa, edukacyjna i kulturalna, która ma pogłębiać relacje katolicko-żydowskie w wymiarze międzynarodowym - rozpoczęło 17 października swoją działalność na KUL. Badania naukowe, działalność wydawnicza, wymiana studentów, a także międzynarodowe sympozja, konferencje, debaty oraz wydarzenia kulturalne to najważniejsze zadania tej instytucji.

2022-10-17 Czytaj dalej...

Ambasador Izraela: Centrum Heschela KUL wpłynie na postawy naszych narodów

Centrum Heschela KUL nie tylko będzie pełniło posługę badawczą, ale przede wszystkim będzie kształtować postawę otwartości na dialog pomiędzy naszymi narodami, w obszarze kultury i historii, zwłaszcza wśród młodych na całym świecie – napisał ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne w liście z okazji otwarcia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela. Uroczysta inauguracja odbędzie się 17 października w Lublinie.

2022-10-17 Czytaj dalej...

Simchat Torah, czyli święto radości Tory

W obchodzonym dziś, 17 października, święcie Simchat Tora jedynym przykazaniem jest radość i to radość z powodu Słowa otrzymanego od Boga. Tuląc Święte Zwoje do serca Żydzi tańczą i śpiewają dziękując Panu za Jego Słowo – opowiada s. Eliana Kuryło, przełożona Wspólnoty Błogosławieństw w Emmaus-Nicopolis w Izraelu.

2022-10-17 Czytaj dalej...


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona