Międzynarodowe sympozjum, pt. „Proście o pokój dla Jeruzalem” (Ps 122,6). Bosko-ludzki, mesjański i eschatologiczny dar pokoju dla Ziemi Świętej (5-7 listopada, 2024)

Centrum Heschela KUL zaprasza na międzynarodową konferencję naukową, pt. „Proście o pokój dla Jeruzalem” (Ps 122,6). Bosko-ludzki, mesjański i eschatologiczny dar pokoju dla Ziemi Świętej, która odbędzie się w dniach 5-7 listopada 2024 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Ziemia Święta od czasów starożytnych naznaczona jest wojnami i niepokojem. Ziemia piękna i dobra, opływająca w mleko i miód (Kpł 20,24), którą Bóg ofiarował swojemu ludowi, musiała być równocześnie przez Izrael zdobyta. Na skutek łamania Przymierza z Bogiem, naród wybrany cierpiał najazdy obcych ludów, znalazł się na wygnaniu w Babilonii, aż wreszcie po dwóch powstaniach został z niej wygnany i uległ rozproszeniu, aby powrócić do niej po niemal dwóch tysiącach lat. Co uczynić, aby w Ziemi Świętej zagościł upragniony dar pokoju? Pytanie to staje się tym bardziej aktualne u progu XXI w., kiedy patrzymy na konflikt izraelsko-palestyński, wstrząsający na nowo ziemią patriarchów, proroków i Jezusa. W jaki sposób rozumie pokój w Ziemi Świętej Pismo Święte i jaką jego wizję proponuje? Czego Boży dar pokoju wymaga od wspólnoty ludzkiej? W jaki sposób budować pokój w Ziemi Świętej i jaki udział mogą w tym mieć przedstawiciele trzech wielkich zamieszkujących ją religii monoteistycznych?

Pytania te są kanwą dla konferencji naukowej, którą organizuje Centrum Heschela ds. Relacji Katolicko-Żydowskich, wspólnie z Instytutem Nauk Biblijnych oraz Ośrodkiem Badań nad Judaizmem Drugiej Świątyni KUL. Na konferencję składać się będą dwa bloki tematyczne – biblijny-teologiczny oraz powiązany z dialogiem międzyreligijnym – w których rozważać będziemy perspektywę pokoju w Ziemi Świętej. Wśród tematów biblijnych proponujemy m.in.: pokój i jego związek z przymierzem w ST, pokój i idea świętej wojny w ST, mesjański i eschatologiczny charakter pokoju w ST i w literaturze okresu Drugiej Świątyni, wyrzeczenie się przemocy w nauczaniu Jezusa, pokój i pojednanie w NT, pokój płynący z głoszenia ewangelii, ewangelia pokoju w konfrontacji z Imperium Rzymskim, pokój jako dar Zmartwychwstałego w NT i w nauczaniu ojców Kościoła.

Teologów, przedstawicieli judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu, osoby zaangażowane w dialog chrześcijańsko-żydowski oraz dialog międzyreligijny zapraszamy do refleksji nad tematami takimi jak: współczesne nauczanie Kościoła na temat pokoju, religijne dziedzictwo judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w służbie pokoju, dialog międzyreligijny i religijno-teologiczne podstawy pokoju w Ziemi Świętej. W zamykającym sympozjum panelu będziemy chcieli podjąć refleksję nad tym, jakie wysiłki na rzecz budowania pokoju w Ziemi Świętej mogą podjąć przedstawiciele trzech wielkich religii monoteistycznych. Do uczestniczenia w panelu dyskusyjnym wieńczącym trzydniową konferencję zaproszone zostały następujące osoby: kard. Pierbattista Pizzaballa (łaciński patriarcha Jerozolimy), kard. Grzegorz Ryś (Przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego oraz Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem KEP), prof. Abraham Skorka (Georgetown University), dr Fadra Shapiro, prócz tego inni przedstawiciele świata judaizmu i islamu zaangażowani w dialog dla pokoju w Ziemi Świętej.

Konferencji towarzyszyć będzie koncert, zwiedzanie synagogi zamku lubelskiego oraz modlitwa o pokój. 

Lista prelegentów:

Panel biblijny

 • Żelazko (St. James Vicariate, Latin Patriarchate of Jerusalem)
 • Eastman (Darmouth College, US)
 • Charlesworth (Yale University, US)
 • Wright (Catholic University of America, Washington DC)
 • Dubovsky (Pontifical Boblical Institute, Rome)
 • Balla (Papa Reformed Seminar, Hungary)
 • Doedens (Papa Reformed Seminar, Hungary)
 • Rabens (Jena University, Germany)

Panel teologiczny

 • Skorka (Georgetown University)
 • Szczerbiński (Poznan University, Poland)
 • D’Costa (University of Bristol, UK) (online participation)
 • Shapiro (Israel Center for Jewish Christian Relations)
 • Abdelnour (Al-Azhar University, Cairo, the University of York, UK)
 • Levy (the University of Eastern Finland)
 • Kowalska NDS (Head of the Polish Council of Christians and Jews)
 • Kurylo CB (Toulouse Ecole Biblique)
 • Neuhaus SJ (Pontifical Biblical Institute, Jerusalem)

Debata

 • Kurt Koch (Prefect of the Dicastery for Promoting Christian Unity) (online participation or recording)
 • Pierbattista Pizzaballa (Latin Patriarche of Jerusalem) (online participation or recording)
 • Grzegorz Ryś (Head of the Committee for Dialog with Judaism, Polish Conference of Catholic Bishops)
 • Neuhaus SJ (Pontifical Biblical Institute, Jerusalem)
 • Skorka (Georgetown University)
 • Shapiro (Israel Center for Jewish Christian Relations)
 • Abdelnour (Al-Azhar University, Cairo, the University of York, UK)
 • Kurylo CB (Toulouse Ecole Biblique)

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona