Potrójnie fałszywe świadectwo diabła o Jezusie

W Ewangelii tej niedzieli czytamy, że Jezus surowo nakazuje milczenie szatanowi, który nazwał Go „Świętym Boga”. Mówi kategorycznie: „Milcz i wyjdź z niego” (Mk 1,25), dosłownie w tekście greckim: “Nałóż sobie kaganiec”. Ma ku temu powody – pisze w komentarzu dla Centrum Heschela KUL na niedzielę 28 stycznia ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, biblista i publicysta, szef sekcji polskiej Radia Watykańskiego i serwisu Vatican News.

Publikujemy pełny tekst komentarza:

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że świadectwo złego ducha, który opętał pewnego człowieka, mogłoby służyć dobrej sprawie. Tymczasem to wyznanie było niekompletne, przedwczesne i niszczące, stąd jednoznaczna reakcja Jezusa.

Niekompletność

Zły duch nazywa Jezusa „Nazarejczykiem” i „Świętym Boga” (Mk 1,24). Jednak Chrystus był, jest i będzie, także Kimś o wiele większym: on jest Bogiem.

Będąc Bogiem Jezus ma władzę absolutną, o której pośrednio wspominają zdziwieni nauczaniem Chrystusa Jego słuchacze: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą” (Mk 1,27). W tekście greckim brzmi to: „Nowa nauka z władzą” (gr. exousia). Ta władza Jezusa sprawiła, że złe duchy musiały podporządkować się Jego poleceniom, zamilknąć i opuścić człowieka opętanego.

Przedwczesność

Scena uwolnienia opętanego pochodzi z początku działalności Jezusa. W Ewangelii wg. św. Marka jest to pierwszy cud, którego dokonuje Chrystus. Takie wyznanie diabła w tym momencie nie było odpowiednie. Misja Jezusa mogła być niewłaściwie zrozumiana.

O tym, jak duże było ryzyko niezrozumienia przesłania Chrystusa, świadczy również to, co wydarzyło się po wyznaniu Piotra pod Cezareą Filipową. Piotr upominał Jezusa, mówiąc, że to niemożliwe, aby cierpiał. Reakcja Jezusa znów była bardzo zdecydowana. Powiedział Piotrowi: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie” (Mk 8,33)”. Dosłownie „stań za mną”, czyli zaufaj mi, a nie forsuj własnej wizji Mesjasza. „Szatanie, to po grecku „przeciwniku”.

Destrukcyjny charakter

Niekompletna i przedwczesna wypowiedź złego ducha na temat Jezusa Chrystusa mogła mieć bardzo destrukcyjny charakter. Nie prowadziła przecież do prawdy, bo diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa (por. J 8, 31-59). Mogła niszczyć misję Jezusa poprzez forsowanie Jego fałszywego i niepełnego obrazu. W tę niedzielę warto sobie postawić pytanie: czy mój obraz Jezusa jest kompletny? Jaki mam obraz Boga?

O autorze:

Ks. Paweł Rytel-Andrianik – doktor nauk orientalnych Uniwersytetu w Oksfordzie oraz doktor nauk biblijnych i archeologii Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie. Były rzecznik Konferencji Episkopatu Polski (2015-2020), a następnie dyrektor Biura Komunikacji Zagranicznej Episkopatu. Od października 2022 r. wicedyrektor Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela, a od lipca 2023 szef sekcji polskiej Radia Watykańskiego i serwisu Vatican News.

Centrum Heschela KUL


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona