Centrum Heschela KUL upamiętni ofiary lubelskiego getta

W 81. rocznicę likwidacji lubelskiego getta Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela upamiętni jego mieszkańców, którzy zostali zamordowani przez niemieckich nazistów. W poniedziałek, 20 marca, na Umschlagplatzu w Lublinie hołd ofiarom złożą przedstawiciele wspólnoty żydowskiej i katolickiej.

Początkowo getto w Lublinie zamieszkiwało ok. 34 tysięcy Żydów. W marcu 1942 r. niemieckie władze okupacyjne rozpoczęły likwidację getta na lubelskim Podzamczu.

Uroczystości upamiętnienia zaplanowane zostały na godz. 14.30, na terenie Umschlagplatzu, miejsca, z którego niemiecka policja bezpieczeństwa w marcu i kwietniu 1942 roku wysyłała transporty Żydów do obozu zagłady w Bełżcu.

Spotkanie rozpocznie się od minuty ciszy, po której zostaną złożone kwiaty – wyraz pamięci o wszystkich pomordowanych. Następnie przedstawiciele wspólnoty katolickiej i żydowskiej odmówią modlitwę. Z ramienia społeczności żydowskiej będzie to kantor Symcha Keller, a ze strony Kościoła katolickiego biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Mieczysław Cisło, wieloletni przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem.

W wydarzeniu wezmą udział m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, prorektor KUL ds. studentów, doktorantów i rozwoju dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL oraz dyrektor Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela ks. prof. Mirosław S. Wróbel.

Obchody mają charakter publiczny i każdy może w nich uczestniczyć.

Organizatorem spotkania jest Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela – jednostka naukowa, edukacyjna i kulturalna, której celem jest pogłębienie relacji katolicko-żydowskich na płaszczyźnie nauki, edukacji i kultury w wymiarze międzynarodowym.

Getto w Lublinie powstało 20 marca 1941 r. z rozkazu gubernatora lubelskiego Ernsta Zörnera. Po jego przeniesieniu na teren Majdanu Tatarskiego ostatecznej likwidacji dokonano 9 listopada 1942 r. Był to początek Akcji „Reinhardt", podczas której w bestialski sposób zginęły niemal dwa miliony osób, głównie pochodzenia żydowskiego.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona