Rada Naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej

ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka, Dziekan Wydziału Teologii KUL

 

Członkowie Rady:

 

 1. Prof. Glenda Abramson – Profesor Studiów Hebrajskich i Żydowskich Uniwersytetu w Oxfordzie w Anglii
 2. Prof. David Assaf – Profesor Współczesnej Historii Żydów w Zakładzie Historii Żydów w Tel Awiwie w Izraelu
 3. Dr. Jochen Böhler – Pełniący obowiązki Kierownika Katedry Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie w Niemczech
 4. Prof. Joseph E. David – Profesor prawa w Sapir Academic College w Izraelu, wykładowca Studiów Judaistycznych na Uniwersytecie Yale i Prawa w Szkole Prawa Yale w USA
 5. Prof. Giuseppe (Pino) Di Luccio SJ – Profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie we Włoszech
 6. Ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel SDB – Profesor Katedry Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej KUL, Sekcja Nauk Biblijnych KUL
 7. Prof. Glenn Dynner – Profesor Studiów Judaistycznych Sarah Lawrence College w Yonkers, New York; Dyrektor Centrum Bennetta na Uniwersytecie Fairfield w USA, Współredaktor Shofar An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies
 8. Prof. Rabin Walter Homolka – Rektor Kolegium Abrahama Geigera i profesor teologii żydowskiej na Uniwersytecie w Poczdamie w Niemczech
 9. Prof. Rabin Amir Jehoyada – Wykładowca Hebrew Union College w Jerozolimie w Izraelu
 10. Prof. Dr. Stephan Lehnstaedt – Profesor Studiów nad Holokaustem i Studiów Żydowskich na Touro College Berlin w Berlinie w Niemczech
 11. Prof. Amy-Jill Levine – Emerytowana profesor Studiów Nowego Testamentu E. Rhodes i Leona B. Carpenter w Vanderbilt University Divinity School, na Wydziale Studiów Religijnych i podyplomowym na Wydziale Religii w Nashville, USA
 12. Prof. Yagil Limor – Profesor na Uniwersytecie Paris-Sorbonne w Paryżu we Francji i Uniwersytecie w Tel Awiwie w Izraelu
 13. Dr hab. Roman Marcinkowski – Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 14. Prof. Maciej Münnich – Profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej
 15. Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk – Kierownik Pracowni Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 16. Dr. Anatolii Podolskyi – Kierownik Centrum Historii i Kultury Żydów Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
 17. Rabin David Rosen – Dyrektorem ds. Kontaktów Międzyreligijnych Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego
 18. Prof. dr hab. Mariusz Rosik – Profesor Nauk Teologicznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
 19. Rabin prof. Lawrence H. Schiffman – Profesor Uniwersytetu Nowojorskiego
 20. Dr Faydra Shapiro – Dyrektor i założycielka Galilejskiego Centrum Studiów nad Stosunkami Żydowsko-Chrześcijańskimi
 21. Dr hab. Barbara Strzałkowska – Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 22. Prof. Noson S. Yanofsky – Profesor na Wydziale Informatyki i Nauki o Informacji w Brooklyn College w USA
 23. Prof. Joshua Zimmerman – Kierownik Katedry Profesorskiej Eli i Diany Zborowskich w zakresie Studiów nad Holokaustem i Historii Żydów Europy Wschodniej na Uniwersytecie Yeshiva w Nowym Jorku
 24. Ks. dr Piotr Żelazko – Wikariusz Patriarchy Jerozolimy dla katolików języka hebrajskiego, Jerozolima, Izrael
 25. Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek – Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona